Vax, vaxkakor

Snitt vax

207,00 kr

Vax 1/1 Langstroth 424x213   -kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax 1/1 Norsk 342x235   kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax 3/4 Lang 424x142 kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax Dadant 424x268   kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax HLS 342x121   kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax import 5,1 mm

240,00 kr

Då det råder stor brist på svenskt vax i Sverige så har vi valt att importera vax från Afrika

Vax LN 342x197   kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar

Vax Svea 276x275    kg

240,00 kr

Vi levererar gula och fina vaxkakor av hög kvalite, i alla storlekar