Vaxhantering

 Vax. vaxkakor    Gjutformar
 Vax, vaxkakor  Vaxsmältning  Gjutformar

Förutom att köpa nytt vax i vaxkakor kan går det även bra att lämna in nedsmält vax hos oss för valsning. I det fallet betalar du enbart för arbetskostnaden för själva valsningen och inte för vaxet. Detta är väldigt fördelaktigt för dig och framförallt behåller vi det värdefulla vaxet. 

När du lämnar in vax för valsning skall det vara rengjort och silat så att det inte är kvar något skräp. För att uppnå detta bör vaxet silas minst två gånger innan det lämnas in.

Kaksporrre OGT

72,00 kr

Rullar fast tråden i vaxet.