Integritetspolicy

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny lag som gäller över hela EU från och med 25:e maj 2018. I Sverige kommer GDPR att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). 

Hur hanterar Mälardalens Bibutik mina personuppgifter?

Mälardalens bibutik AB ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med beställning hanteras enligt allmänna dataskyddsförordningen, (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PuL) den 25e maj 2018. Genom godkännande av köpvillkoren (att du genomför ett köp) med Sigtuna Honung samtycker du till att dina nödvändiga uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, samt för utskick av erbjudanden och information via e-mail. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade hos oss. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Kontakta oss på info@malardalensbibutik.se vid förfrågan.

Vad behöver vi dina personuppgifter till?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna behandla och leverera din order. För att kunna utföra vårt arbete och kunna ge dig den servicen som du förväntar dig. Vi kan inte skicka en beställning om vi inte vet vem som ska ha den eller vart den ska levereras, som ett exempel. De behövs vid fakturering samt för att besvara frågor. För att upprätthålla en god service och se till att vi erhåller rätt uppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I flesta fall så sparar vi dina personuppgifter för underlätta för dig som kund när du ska beställa igen. Så länge du är kund hos oss med andra ord. Vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla reglerna angående bokföringslagen och behöver därför spara historik i minst 7 år. Dessa lagras givetvis i skyddade arkiv.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter finns lagrade i vårt kundregister i vårt affärssystem. Affärsystemet är alltid säkrat med inloggningar av lösenord och låter ingen obehörig komma åt uppgifterna. Våra datorer är uppdaterade och säkrade med antivirus och säkerhetsapplikationer. Även dessa har inte obehöriga tillgång till. Våra trådlösa nätverk är krypterade och säkrade med lösenord. Vid användning av vår webshop så är den säkrad med kryptering SSL för att behandla personuppgifter med säkerhet.

Vi lämnar aldrig under några omständigheter ut personuppgifter till tredje part.

Vilka personuppgifter har Mälardalens Bibutik ansvar för?

Syftet med de personuppgifter vi hanterar är att kunna utföra våra arbetsuppgifter och kunna ge den service som kunden förväntar sig. Personuppgifterna hämtas in av dig. De nödvändiga uppgifterna som vi lagrar i vårt kundregister är:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adressuppgifter
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Betalningsinformation

När sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas enbart när du lägger någon form av beställning via vår hemsida på telefon eller i butk. När du lägger din beställning så samtycker du till att vi sparar de nödvändiga personuppgifterna vi behöver för att fullborda vårt arbete. Villkoren står med i våra köpvillkor. Tänk på att du har rätt till att begära ut vilka uppgifter som finns lagrat om dig. Även begära att vi rättar till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Varför får jag nyhetsbrev från er?

I samband med att du registrerar dig som kund hos oss kan du även ange din mailadress för enklare hantering av fakturor med mera. Om du gör det får du även tillgång till våra nyhetsbrev. Om du inte vill ta del av dessa ber vi dig att skicka oss ett mail så avregistreras du från denna tjänst.

Om du under några som helst omständigheter skulle vara missnöjd över vår hantering av dina personuppgifter så kan du skicka in ett klagomål till datainspektionen. Det är vår skyldighet att meddela våra kunder om det.